Bảng tên da - dây đeo thẻ

Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Bảng tên T 014H

Giá: 6.000 VNĐ / cái
Số lượng:

Bảng tên T 017

Giá: 7.000 VNĐ / Cái
Số lượng:

Bảng tên dọc T 014

Giá: 6.000 VNĐ / Cái
Số lượng:

Bảng tên 6612

Giá: 6.000 VNĐ / Cái
Số lượng:

bảng tên da ngang

Giá: VNĐ / cái
Số lượng:

In dây bảng tên nhân viên

Giá: VNĐ / Sợi
Số lượng:

Bao bảng tên Y208

Giá: 1.800 VNĐ / Cái
Số lượng:

Bảng tên 7,5cm x 10,5cm

Giá: 2.000 VNĐ / Cái
Số lượng:

Bao bảng tên TL-207

Giá: 1.800 VNĐ / Cái
Số lượng:

Bảng tên đứng 5,5 x 9cm có dây

Giá: 1.600 VNĐ / cái
Số lượng:

Bảng tên có dây sakura

Giá: 85.000 VNĐ / hộp 50 cái
Số lượng:

Bao bảng tên J217

Giá: 3.000 VNĐ / Cái
Số lượng:

Bao bảng tên TL-108

Giá: 1.200 VNĐ / Cái
Số lượng:

Dây đeo thẻ rút

Giá: 8.000 VNĐ / 
Số lượng:

Bao thẻ nhựa

Giá: VNĐ / cái
Số lượng:

Kẹp sắt bảng tên

Giá: 1.300 VNĐ / cái
Số lượng:

Dây đeo thẻ 15mm

Giá: 3.500 VNĐ / sợi
Số lượng:

Bảng tên có kim cài (loại mỏng)

Giá: 1.200 VNĐ / cái
Số lượng: