Trình ký Deli A11302

Văn phòng phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
Tên sản phẩm: Trình ký Deli A11302
Giá bán: 16.000 VNĐ
Tình trạng:  Còn hàng
Đơn vị tính: VỈ
Số lượng:    
Thông tin chi tiết sản phẩm:

Miếng Trình ký Deli A11302 kích thước 43mmx12mm

5 màu / xấp, mỗi màu 20 tờ

Các sản phẩm cùng loại khác

Bìa nhựa ngăn hồ sơ 6 tờ Plus

Giá: 15.000 VNĐ / Xấp
Số lượng:

Bìa nhựa ngăn hồ sơ 12 tờ Plus FL-V02ID Index Divider

Giá: 17.000 VNĐ / xấp
Số lượng:

Phân trang 24 chữ HJ21

Giá: 30.000 VNĐ / xấp
Số lượng:

Phân trang 12 số nhựa

Giá: 9.000 VNĐ / xấp
Số lượng:

Phân trang 10 số nhựa TM

Giá: 8.000 VNĐ / xấp
Số lượng:

Phân trang 31 số nhựa PTA431S

Giá: 48.000 VNĐ / Xấp
Số lượng:

Bìa phân trang 5 số giấy

Giá: 15.000 VNĐ / Xấp
Số lượng:

Phân trang 5 số nhựa

Giá: 20.000 VNĐ / xấp
Số lượng:

Phân trang 31 số nhựa HJ31

Giá: 30.000 VNĐ / xấp
Số lượng: